як стати нашим клієнтом?

Документи необхідні для укладання договору на постачання газу

Для юридичної особи – резидента України:

 • виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (видається державним реєстратором);
 • довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) (видається органом статистики);
 • довідка про постановку на облік платника податків (Ф – 4 ОПП), повідомлення про реєстрацію в органах Пенсійного фонду (якщо державна реєстрація юридичної особи проведена до 17 грудня 2012р.);
 • виписка із статуту (титульна, сторінка з підписом особи, уповноваженої на підписання статуту, сторінка з посвідчувальним написом нотаріуса, що завіряв статут, а також сторінки, що містять відомості про найменування і місцезнаходження юридичної особи, види діяльності, повноваження органів управління);
 • протокол і наказ про призначення керівника (у разі підписання Договору керівником) або доручення/довіреність на особу, уповноважену підписувати Договір;
 • свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо Контрагент є платником ПДВ); свідоцтво платника єдиного податку (у разі, якщо Контрагент є платником єдиного податку);

Для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності – резидента України:

 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (видається державним реєстратором);
 • документ, що посвідчує фізичну особу (паспорт громадянина України (сторінки, на яких є фотографії, а також вказані: прізвище, ім’я, по батькові, ким і коли виданий паспорт, місце реєстрації);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків;
 • довідка про постановку на облік платника податків (Ф – 4 ОПП);
 • свідоцтво платника ПДВ (у разі, якщо контрагент є платником ПДВ);
 • свідоцтво платника єдиного податку (у разі, якщо контрагент є платником єдиного податку);
 • заява про згоду на обробку персональних даних (оригінал);

Для фізичної особи – резидента України:

 • паспорт (сторінки, на яких є фотографії, а також вказані: прізвище, ім’я, по батькові, ким і коли виданий паспорт, місце реєстрації);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків;
 • заява про згоду на обробку персональних даних (оригінал);

Для юридичних осіб – нерезидентів України:

 • документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місце знаходження (витязі з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), легалізовані належним чином;
 • положення про філію або представництво;
 • довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з законом країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб’єкта господарської діяльності;
 • Документи, зазначені вище, мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі і легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють Україну.
 • Свідоцтво про реєстрацію представництва/філії від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 • виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (видається державним реєстратором);
 • довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) (видається органом статистики);
 • довідка про постановку на облік платника податків (Ф – 4 ОПП), повідомлення про реєстрацію в органах Пенсійного фонду (якщо державна реєстрація проведена до 17 грудня 2012р.).

Також обов’язково для всіх:

Контакти:

Телефони договірної групи:

Телефон юридичного відділу: