Чат боти:

Мобільні додатки:

НОВИНИ

Щодо дій ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (надалі – Товариство) є юридичною особою, зареєстрованою у встановленому порядку, що здійснює господарську діяльність з постачання природного газу, в тому числі побутовим споживачам, на підставі ліцензії, виданої за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 674 від 18.05.2017 року.

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється Товариством у відповідності до вимог діючого законодавства на підставі Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам (надалі – Договір), затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2500.

Переважній більшості споживачів постачання природного газу здійснюється Товариством за базовою річною ціною.

Відповідно до пункту 4.4 Договору «об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається одним із нижченаведених способів:

1) за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу;

2) або за плановими величинами середньомісячного споживання газу в опалювальний або міжопалювальний період.

При цьому, якщо постачання Споживачу здійснюється на умовах базової річної пропозиції, об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу визначається на підставі даних Оператора ГРМ, визначених за договором розподілу природного газу в розрахунковому періоді

Згідно п. 5.6. Типового договору розподілу природного газу, затв. постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498, «Оператор ГРМ зобов’язується в установленому порядку передавати інформацію про загальний об’єм та обсяг розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для можливості її використання суб’єктами ринку природного газу, у тому числі постачальником Споживача.»

Товариство, неухильно дотримуючись вимог діючого законодавства, здійснює постачання, облік поставленого газу та нарахування його вартості на вище викладених умовах.

За умовами Договору (пункт 2.1.) «Постачальник зобов’язується постачати природний газ Споживачу в необхідних для Споживача об’ємах (обсягах), а Споживач зобов’язується своєчасно сплачувати Постачальникувартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором

Даною умовою Договору встановлено взаємні обов’язки сторін щодо його виконання.

Починаючи з серпня 2020 року, у зв’язку з  скасуванням спеціальних обов’язків, що покладалися Державою на суб’єкти ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, Товариство самостійно, на власний ризик, забезпечує щомісячний ресурс природного газу для його подальшого постачання побутовим споживачам Одеського регіону.

У свою чергу, побутові споживачі не обтяжені обов’язком попередньої оплати запланованих до споживання обсягів газу.

Фактично, в умовах відкладення оплати Товариство забезпечує споживачів природним газом на умовах кредитування та бере на себе всі фінансові та економічні ризики, пов’язані з таким постачанням.

У випадку невиконання споживачем свого обов’язку в частині оплати за спожитий природний газ, поставлений в обсягах, визначених Оператором ГРМ, та на умовах Договору, постачальник має право застосувати заходи, передбачені Договором та діючим законодавством, в тому числі: припинення газопостачання, розірвання договору за ініціативою постачальника, звернення до суду за захистом свої прав та інші заходи не заборонені законом.

В умовах карантинних обмежень, щодо припинення постачання газу та неможливості нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати, Товариство більше року за власний кошт забезпечувало споживачів природним газом, в тому числі споживачів, які накопичували заборгованість та не сплачують свою заборгованість по теперішній час.

У зв’язку з необхідністю забезпечення газом понад 600 тисяч об’єктів споживачів – населення, що стоїть на порозі опалювального сезону, та зростанням рівня простроченої заборгованості за попередні періоди, Товариство вимушено застосовувати до неплатників позасудові та судові заходи зі стягнення заборгованості, що обліковується на рахунках таких споживачів.

Відсутність систематичної оплати за спожитий природний газ побутовими споживачами ставить під загрозу закупівлю Товариством газу для потреб побутових споживачів на наступні зимові місяці, що спричинить гарантований перехід всіх побутових споживачів Товариства до Постачальника «Останньої надії».

Відповідно до пункту 4.10. Договору, Товариство має можливість запропонувати споживачам, у яких виникла заборгованість з обґрунтованих підстав, скласти графік  погашення заборгованості, шляхом укладення договору про реструктуризацію.

Також, споживачі, які виявили розбіжності у здійснених нарахуваннях та/або не погоджуються з ними, мають можливість звернутися до Товариства та/або Оператора ГРМ із відповідною заявою щодо врегулювання обсягів розподіленого та поставленого газу.

У випадку перегляду та формування Оператором ГРМ об’єму розподілу та споживання природного газу за період відповідного місяця (місяців) на підставі фактичних показників лічильника, Товариством будуть переглянуті нарахування вартості природного газу за вказані періоди, а надлишково сплачені кошти будуть повернуті на вимогу споживача або зараховані на наступні періоди.

Одним із основоположних принципів функціонування ринку природного газу, відповідно до ст. 3 Закону України «Про ринок природного газу» є «невтручання держави у функціонування ринку природного газу, крім випадків, коли це необхідно для усунення вад ринку або забезпечення інших загальносуспільних інтересів, за умови що таке втручання здійснюється у мінімально достатній спосіб

Відповідно до ст. 2 Закону України від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері комунальних послуг, в тому числі сфері постачання природного газу, здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таким чином, Товариство, діє, неухильно дотримуючись положень діючого законодавства, та зможе переглянути ведення господарської діяльності виключно у випадку внесення змін до відповідних нормативних актів та/або наявності рекомендації НКРЕКП щодо приведення дій у відповідність до вимог діючого законодавства.