РЕНОМІНАЦІЯ – ЩО ЦЕ?

Процедура надання реномінації

Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу добової номінації та/або місячної номінації шляхом подання реномінації обсягів транспортування газу для окремої газової доби та/або газового місяця в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.Всі зміни замовлених обсягів повинні бути оформлені у письмовій формі, шляхом подання заяви на зміну (збільшення/зменшення) запланованого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період (реномінація), підписані Споживачем і надані Постачальнику до 20 числа розрахункового періоду включно.

Порядок надання реномінації підтверджених обсягів природного газу:

  • Всі зміни замовлених обсягів повинні бути оформлені у письмовій формі.
  • Споживач подає заяву на зміну (збільшення/зменшення) запланованого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період (реномінація), підписану Споживачем, Постачальнику з першого по двадцяте  число газової доби розрахункового періоду включно, але не менше ніж за дві доби до початку зміни місячних обсягів постачання , які були визначені місячною номінацією, шляхом надання відповідної заяви до газопостачальної організації та її реєстрації та/або направленням такої заяви у представленній формі нижче.
  • Реномінації обсягів постачання газу для газової доби надаються до 14.00 (за київським часом) газової доби, що передує  газовій добі, коли повинна бути виконана реномінація, шляхом  направленням такої заяви на у електронному вигляді за допомогую форми нижче.
  • Постачальник повідомляє Споживача, який подав реномінацію шляхом направленням такої заяви на електронну адресу Постачальника, про підтвердження отримання заяви реномінації, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Споживача.

Відшкодування збитків за перевищення підтвердженого обсягу газу

Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу, що закуплений постачальником за договором постачання природного газу, буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, які розраховуються відповідно до пункту 1 розділу VI Правил постачання за наступною формулою:

В = (Vф – Vп) x Ц х K,

де: Vф – об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений постачальником споживачу протягом розрахункового періоду за договором на постачання природного газу;

Vп – підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;

Ц – вартість природного газу за договором постачання природного газу;

K – коефіцієнт, який визначається постачальником та не може перевищувати 0,5.

При цьому, якщо перевищення об’єму (обсягу) природного газу стало наслідком відмови в доступі до об’єкта споживача, у результаті чого Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу споживачу, або коли споживач не обмежив (припинив) споживання природного газу на письмову вимогу постачальника, коефіцієнт може бути збільшений постачальником до 1;

Відшкодування збитків споживачем, що не є побутовим, постачальнику не здійснюється, якщо фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу природного газу не більше ніж на ±5 %.

Контакти:

Телефони договірної групи:

Телефони для довідок: