ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Побутові споживачі природного газу,  об’єкти яких фактично приєднанні до газорозподільної мережі, укладають  договір постачання природного газу шляхом:

направлення (надання) Постачальнику  підписану заяву-приєднання, яку можна отримати:

 • Роздрукувати самостійно, зареєструвавшись в Особистому кабінеті споживача;
 • Отримати на будь-якій дільниці ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».

Для споживачів м. Одеса, за адресами:
вул. Cофіївська, 11;
вул. Добровольського, 92;
вул. Фонтанська дорога, 67;
вул. Святослава Ріхтера, 148а.

Якщо споживач не бажає укладати договір із ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» та не обрав іншого постачальника газу споживач не має права споживати природний газ із газорозподільної системи та має подати до АТ «ОДЕСАГАЗ» письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

Відповідно до п.23 Розділу ІІІ Постанови НКРЕКП №2496 від 30.09.2015 року «Про затвердження Правил постачання природного газу» (зі змінами):
«23. Розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитися на підставі даних про об’єм (обсяг) газу, визначений споживачем та Оператором ГРМ за підсумками місяця відповідно до умов договору розподілу природного газу, укладеного між побутовим споживачем та Оператором ГРМ, або за плановою величиною середньомісячного споживання в опалювальний та міжопалювальний періоди.
Порядок визначення об’єму (обсягу) газу та планові величини середньомісячного споживання (якщо по них будуть здійснюватися розрахунки) визначаються в заяві-приєднанні.
Якщо об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу буде визначатись за плановими величинами середньомісячного споживання, постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) споживання природного газу з даними Оператора ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок споживачу. За відхилення нарахованих сум за плановими величинами та фактичним споживанням за даними Оператора ГРМ пеня не стягується»

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до зазначеного вище пункту, Постачальник зобов’язується здійснити перерахунок споживачу лише у випадку якщо визначення об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу здійснюється за плановими величинами середньомісячного споживання. Це можливо у випадку наявності відповідного Продукту/Тарифного плану у Постачальника, та відповідно вибору такого Продукту/Тарифного плану Споживачем із зазначенням про це у Заяві-приєднанні до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам (яка була укладена між Постачальником та Споживачем).

ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», на сьогоднішній день, не має Продукту/ Тарифного плану, який пропонує визначення обсягу постачання та споживання природного газу за плановими величинами середньомісячного споживання.

За умови зміни стратегії Компанії та введення такого Продукту/Тарифного плану для побутових споживачів, ми обов’язково запропонуємо Вам скористатись такою можливістю.

Для санкціонованого відбору природного газу нові побутові споживачі, що будуть приєднані до газорозподільної мережі та нові власники об’єктів, які фактично підключені до газорозподільної мережі, зобов’язані у вказаному порядку:

1. укласти договір розподілу природного газу із АТ «ОДЕСАГАЗ» (м. Одеса, вул. Одарія, 1; для споживачів Одеської області – у найближчих УЕГГ АТ «ОДЕСАГАЗ»);
2. в АТ «ОДЕСАГАЗ» переоформити особовий рахунок на своє ім’я;
3. укласти договір постачання природного газу із ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
м.Одеса:  
вул. Cофіївська, 11;
вул. Добровольського, 92;
вул. Фонтанська дорога, 67;
вул. Святослава Ріхтера, 148а.
для споживачів Одеської області – за адресами розташування районних Дільниць ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»), підписавши заяву-приєднання до Договору, пред’явивши наступні документи:
– документи, якими визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення);
– документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія    та номер паспорта);
– належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури    укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).
– письмова згода всіх інших співвласників (користувачів) об’єкта побутового споживача, на укладення договору постачання із одним із співвласників (в довільній формі), про що робиться відмітка в заяві-приєднанні;
– копія укладеного договору розподілу або підписаної заяви-приєднання до типового договору розподілу.

Якщо споживач не бажає укладати договір із ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» та не обрав іншого постачальника газу споживач не має права споживати природний газ із газорозподільної системи та має подати до АТ «ОДЕСАГАЗ» письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

Дізнатися про суму нарахувань за спожитий газ, наявну заборгованість, склад нарахованої суми, обсяг застосованої пільгової знижки, сум призначених субсидій, споживачі ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» можуть за телефоном контакт-центру:
0 (800) 20-10-04;
(093) 170-36-66;

або звернувшись на дільниці ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» за адресами по місту Одеса:
– вул. Cофіївська, 11;
– вул. Добровольського, 92;
– вул. Фонтанська дорога, 67;
– вул. Святослава Ріхтера, 148 а.
• зареєструвавшись в Особистому кабінеті споживача за посиланнями на веб-сайті;

Оплата побутовим споживачем за надані послуги з газопостачання має провадитися не пізніше 10 числа місяця, що йде за розрахунковим, або в строк встановлений у платіжному документі (рахунку) шляхом:

 • отримавши платіжний документ, виписаний постачальником (рахунок);
 • отримавши бланк абонентної книжки постачальника (квитанції), для самостійного розрахунку суми платежу;
 • отримавши платіжний документ ТОВ «ФК «ГЕРЦ»;
 • скориставшись електронними системами платежів: ТОВ «ФК «ГЕРЦ», ПАТ «КБ «Приватбанк», Easy Pay тощо;
 • в будь-якому відділенні банківських установ;
 • через термінали самообслуговування.

Дії ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» щодо споживачів, які мають заборгованість зі сплати за спожитий природний газ:

 1. направляє споживачу письмове повідомлення з вимогою самостійно припинити споживання природного газу та допустити представника постачальника за пред’явленням службового посвідчення або представника підрядної організації на об’єкт для пломбування запірних пристроїв;
 2. якщо споживач не сплатив заборгованість до дати припинення постачання газу вказаної у письмовому повідомленні, та не надав до ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» оригіналу квитанції про оплату, постачальник:
 • нараховує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, на суму заборгованості за кожен день прострочення платежу, а також 3% річних та інфляційне збільшення боргу;
 • звертається до суду з метою отримання виконавчого документа про стягнення суми простроченої заборгованості, штрафних санкцій та судових витрат;
 • звертається до Державної виконавчої служби України для виконання рішення суду та відшкодування витрат Постачальника на звернення до виконавця.

При застосуванні окресленого порядку Постачальником загальна сума коштів, яка має бути сплачена боржника збільшується приблизно на 15% від суми фактичної заборгованості.
Так, при наявності простроченої заборгованості в сумі 5 000,00 грн. додаткові плати споживача на відшкодування судових та виконавчих витрат складуть близько 750,00 грн.
Окрім цього, рухоме та нерухоме майно, а також банківські рахунки та інші кошти, об’єкти нерухомості, які боржник отримає у власність в майбутньому, підлягають арешту та примусовому вилученню.
Припинення газопостачання не звільняє побутового споживача від обов’язку сплатити заборгованість за фактично спожитий природний газ.

Відповідно до п.4.4. Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП №2500 від 30.09.2015 року «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам» (зі змінами):

«4.4. Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається одним із нижченаведених способів:

1) за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу;

2) або за плановими величинами середньомісячного споживання газу в опалювальний або міжопалювальний період.

Якщо об’єми (обсяги) постачання та споживання природного газу будуть визначатись за плановими величинами, Постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) споживання природного газу за даними Оператора ГРМ та проводити відповідний перерахунок Споживачу.

{Абзац четвертий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1080 від 10.06.2020}

За відхилення нарахованих сум за плановими величинами та величинами фактичного споживання за даними Оператора ГРМ пеня не стягується.

Якщо постачання Споживачу здійснюється на умовах базової річної пропозиції, об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу визначається на підставі даних Оператора ГРМ, визначених за договором розподілу природного газу в розрахунковому періоді.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 572 від 07.04.2021}

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до пп. 2)  п.4.4.  зазначеного вище Типового договору, Постачальник зобов’язується здійснити звіряння фактичного об’єму (обсягу) споживання природного газу за даними Оператора ГРМ та проводити відповідний перерахунок Споживачу не рідше одного разу на шість місяців у випадку, якщо визначення об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу здійснюється за плановими величинами середньомісячного споживання. Це можливо лише у випадку наявності відповідного Продукту/Тарифного плану у Постачальника, та відповідно  вибору такого Продукту/Тарифного плану Споживачем із зазначенням про це у Заяві-приєднанні до умов Договору постачання природного газу побутовим Споживачем. 

На сьогоднішній день Продукт/Тарифний план, який пропонує визначення об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу за плановими величинами середньомісячного споживання відсутній в лінійці ТОВ «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ».

 Переважна кількість Споживачів використовують базову річну пропозиція, а саме: Продукт/Тарифний план «РІЧНИЙ ФІКСОВАНИЙ».

Таким чином наголошуємо, що:
об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається ТОВ «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» на підставі даних Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу (див. останній абзац п.4.4. Типового Договору постачання природного газу побутовим споживачам),  та  відповідно до зазначеного вище, не підлягають перерахунку з боку Постачальника.

«4.11. Якщо Споживач не погоджується з рахунком Постачальника (не згоден із розрахованою сумою тощо) та має намір оскаржувати його, Споживач сплачує рахунок у тій частині, що ним не оспорюється.

При цьому Споживач у зручний для нього спосіб (за телефоном, визначеним на сайті Постачальника, через особистий кабінет або письмово) має звернутися до Постачальника за відповідними роз’ясненнями.

У разі отримання такого звернення Постачальник зобов’язується невідкладно та у термін, достатній для його аналізу (не перевищуючи терміни, встановлені законодавством), надати відповідне роз’яснення чи здійснити перерахунок Споживачу.

До вирішення спору по суті величина нарахування встановлюється відповідно до даних Постачальника»

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п.4.11.,  якщо має місце спірне питання між Споживачем та Постачальником щодо суми нарахування останнім за наданий Споживачеві природний газ, та Споживач має намір його оскаржувати, до вирішення спору по суті, величина нарахування встановлюється за даними Постачальника.

Однак Споживач, який не погоджується з рахунком (не згоден із розрахованою сумою тощо) сплачує рахунок у тій частині, що ним не оспорюється, до вирішення спору по суті.

Якщо  спірне питання виникає в частині об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу Споживачем, йому необхідно звірити дані щодо обсягів спожитого природного газу з даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ,  відповідно до умов договору розподілу природного газу.

Питання визначення об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу Споживачем не входить до компетенції ТОВ «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ».

Які дії, має вчинити споживач, якщо у нього утворилася заборгованість за природний газ?

Дії споживача, який має прострочену заборгованість зі сплати за спожитий газ:

 • Сплатити заборгованість у визначений в отриманому повідомленні строк та повідомити Постачальника про його сплату;
 • Звернутися до ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» для укладення графіка реструктуризації заборгованості.

Для розгляду питання щодо складання графіка реструктуризації заборгованості, споживач може звернутися до своєї обслуговуючої дільниці, із відповідною заявою та копіями наступних документів:

 • паспорт споживача;
 • ідентифікаційний код;
 • документи на право власності;

Договір реструктуризації заборгованості може бути укладено на строк не більше 12 календарних місяців.

Надання реструктуризації заборгованості є правом Постачальника та визначається індивідуально щодо кожного споживача.