ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (надалі – Товариство) є юридичною особою, зареєстрованою у встановленому порядку, що здійснює господарську діяльність з постачання природного газу, в тому числі побутовим споживачам, на підставі ліцензії, виданої за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 674 від 18.05.2017 року.

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється Товариством у відповідності до вимог діючого законодавства на підставі Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам (надалі – Договір), затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2500.

Переважній більшості споживачів постачання природного газу здійснюється Товариством за базовою річною ціною.

Відповідно до пункту 4.4 Договору «об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається одним із нижченаведених способів:

1) за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу;

2) або за плановими величинами середньомісячного споживання газу в опалювальний або міжопалювальний період.

При цьому, якщо постачання Споживачу здійснюється на умовах базової річної пропозиції, об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу визначається на підставі даних Оператора ГРМ, визначених за договором розподілу природного газу в розрахунковому періоді

Згідно п. 5.6. Типового договору розподілу природного газу, затв. постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498, «Оператор ГРМ зобов’язується в установленому порядку передавати інформацію про загальний об’єм та обсяг розподіленого Споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для можливості її використання суб’єктами ринку природного газу, у тому числі постачальником Споживача.»

Товариство, неухильно дотримуючись вимог діючого законодавства, здійснює постачання, облік поставленого газу та нарахування його вартості на вище викладених умовах.

За умовами Договору (пункт 2.1.) «Постачальник зобов’язується постачати природний газ Споживачу в необхідних для Споживача об’ємах (обсягах), а Споживач зобов’язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором

Даною умовою Договору встановлено взаємні обов’язки сторін щодо його виконання.

Починаючи з серпня 2020 року, у зв’язку з  скасуванням спеціальних обов’язків, що покладалися Державою на суб’єкти ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, Товариство самостійно, на власний ризик, забезпечує щомісячний ресурс природного газу для його подальшого постачання побутовим споживачам Одеського регіону.

У свою чергу, побутові споживачі не обтяжені обов’язком попередньої оплати запланованих до споживання обсягів газу.

Фактично, в умовах відкладення оплати Товариство забезпечує споживачів природним газом на умовах кредитування та бере на себе всі фінансові та економічні ризики, пов’язані з таким постачанням.

У випадку невиконання споживачем свого обов’язку в частині оплати за спожитий природний газ, поставлений в обсягах, визначених Оператором ГРМ, та на умовах Договору, постачальник має право застосувати заходи, передбачені Договором та діючим законодавством, в тому числі: припинення газопостачання, розірвання договору за ініціативою постачальника, звернення до суду за захистом свої прав та інші заходи не заборонені законом.

В умовах карантинних обмежень, щодо припинення постачання газу та неможливості нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати, Товариство більше року за власний кошт забезпечувало споживачів природним газом, в тому числі споживачів, які накопичували заборгованість та не сплачують свою заборгованість по теперішній час.

У зв’язку з необхідністю забезпечення газом понад 600 тисяч об’єктів споживачів – населення, що стоїть на порозі опалювального сезону, та зростанням рівня простроченої заборгованості за попередні періоди, Товариство вимушено застосовувати до неплатників позасудові та судові заходи зі стягнення заборгованості, що обліковується на рахунках таких споживачів.

Відсутність систематичної оплати за спожитий природний газ побутовими споживачами ставить під загрозу закупівлю Товариством газу для потреб побутових споживачів на наступні зимові місяці, що спричинить гарантований перехід всіх побутових споживачів Товариства до Постачальника «Останньої надії».

Відповідно до пункту 4.10. Договору, Товариство має можливість запропонувати споживачам, у яких виникла заборгованість з обґрунтованих підстав, скласти графік  погашення заборгованості, шляхом укладення договору про реструктуризацію.

Також, споживачі, які виявили розбіжності у здійснених нарахуваннях та/або не погоджуються з ними, мають можливість звернутися до Товариства та/або Оператора ГРМ із відповідною заявою щодо врегулювання обсягів розподіленого та поставленого газу.

У випадку перегляду та формування Оператором ГРМ об’єму розподілу та споживання природного газу за період відповідного місяця (місяців) на підставі фактичних показників лічильника, Товариством будуть переглянуті нарахування вартості природного газу за вказані періоди, а надлишково сплачені кошти будуть повернуті на вимогу споживача або зараховані на наступні періоди.

Одним із основоположних принципів функціонування ринку природного газу, відповідно до ст. 3 Закону України «Про ринок природного газу» є «невтручання держави у функціонування ринку природного газу, крім випадків, коли це необхідно для усунення вад ринку або забезпечення інших загальносуспільних інтересів, за умови що таке втручання здійснюється у мінімально достатній спосіб

Відповідно до ст. 2 Закону України від 22 вересня 2016 року № 1540-VIII державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері комунальних послуг, в тому числі сфері постачання природного газу, здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Таким чином, Товариство, діє, неухильно дотримуючись положень діючого законодавства, та зможе переглянути ведення господарської діяльності виключно у випадку внесення змін до відповідних нормативних актів та/або наявності рекомендації НКРЕКП щодо приведення дій у відповідність до вимог діючого законодавства.

Побутові споживачі природного газу,  об’єкти яких фактично приєднанні до газорозподільної мережі, укладають  договір постачання природного газу шляхом:

направлення (надання) Постачальнику  підписану заяву-приєднання, яку можна отримати:

 • Роздрукувати самостійно, зареєструвавшись в Особистому кабінеті споживача;
 • Отримати на будь-якій дільниці ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ».

Для споживачів м. Одеса, за адресами:
вул. Cофіївська, 11;
вул. Добровольського, 92;
вул. Фонтанська дорога, 67;
вул. Святослава Ріхтера, 148а.

Якщо споживач не бажає укладати договір із ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» та не обрав іншого постачальника газу споживач не має права споживати природний газ із газорозподільної системи та має подати до АТ «ОДЕСАГАЗ» письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

Відповідно до п.23 Розділу ІІІ Постанови НКРЕКП №2496 від 30.09.2015 року «Про затвердження Правил постачання природного газу» (зі змінами):
«23. Розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитися на підставі даних про об’єм (обсяг) газу, визначений споживачем та Оператором ГРМ за підсумками місяця відповідно до умов договору розподілу природного газу, укладеного між побутовим споживачем та Оператором ГРМ, або за плановою величиною середньомісячного споживання в опалювальний та міжопалювальний періоди.
Порядок визначення об’єму (обсягу) газу та планові величини середньомісячного споживання (якщо по них будуть здійснюватися розрахунки) визначаються в заяві-приєднанні.
Якщо об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу буде визначатись за плановими величинами середньомісячного споживання, постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) споживання природного газу з даними Оператора ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок споживачу. За відхилення нарахованих сум за плановими величинами та фактичним споживанням за даними Оператора ГРМ пеня не стягується»

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до зазначеного вище пункту, Постачальник зобов’язується здійснити перерахунок споживачу лише у випадку якщо визначення об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу здійснюється за плановими величинами середньомісячного споживання. Це можливо у випадку наявності відповідного Продукту/Тарифного плану у Постачальника, та відповідно вибору такого Продукту/Тарифного плану Споживачем із зазначенням про це у Заяві-приєднанні до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам (яка була укладена між Постачальником та Споживачем).

ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ», на сьогоднішній день, не має Продукту/ Тарифного плану, який пропонує визначення обсягу постачання та споживання природного газу за плановими величинами середньомісячного споживання.

За умови зміни стратегії Компанії та введення такого Продукту/Тарифного плану для побутових споживачів, ми обов’язково запропонуємо Вам скористатись такою можливістю.

Відповідно до п.4.4. Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП №2500 від 30.09.2015 року «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам» (зі змінами):

«4.4. Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається одним із нижченаведених способів:

1) за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу;

2) або за плановими величинами середньомісячного споживання газу в опалювальний або міжопалювальний період.

Якщо об’єми (обсяги) постачання та споживання природного газу будуть визначатись за плановими величинами, Постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) споживання природного газу за даними Оператора ГРМ та проводити відповідний перерахунок Споживачу.

{Абзац четвертий пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1080 від 10.06.2020}

За відхилення нарахованих сум за плановими величинами та величинами фактичного споживання за даними Оператора ГРМ пеня не стягується.

Якщо постачання Споживачу здійснюється на умовах базової річної пропозиції, об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу визначається на підставі даних Оператора ГРМ, визначених за договором розподілу природного газу в розрахунковому періоді.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 572 від 07.04.2021}

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до пп. 2)  п.4.4.  зазначеного вище Типового договору, Постачальник зобов’язується здійснити звіряння фактичного об’єму (обсягу) споживання природного газу за даними Оператора ГРМ та проводити відповідний перерахунок Споживачу не рідше одного разу на шість місяців у випадку, якщо визначення об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу здійснюється за плановими величинами середньомісячного споживання. Це можливо лише у випадку наявності відповідного Продукту/Тарифного плану у Постачальника, та відповідно  вибору такого Продукту/Тарифного плану Споживачем із зазначенням про це у Заяві-приєднанні до умов Договору постачання природного газу побутовим Споживачем. 

На сьогоднішній день Продукт/Тарифний план, який пропонує визначення об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу за плановими величинами середньомісячного споживання відсутній в лінійці ТОВ «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ».

 Переважна кількість Споживачів використовують базову річну пропозиція, а саме: Продукт/Тарифний план «РІЧНИЙ ФІКСОВАНИЙ».

Таким чином наголошуємо, що:
об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається ТОВ «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» на підставі даних Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу (див. останній абзац п.4.4. Типового Договору постачання природного газу побутовим споживачам),  та  відповідно до зазначеного вище, не підлягають перерахунку з боку Постачальника.

«4.11. Якщо Споживач не погоджується з рахунком Постачальника (не згоден із розрахованою сумою тощо) та має намір оскаржувати його, Споживач сплачує рахунок у тій частині, що ним не оспорюється.

При цьому Споживач у зручний для нього спосіб (за телефоном, визначеним на сайті Постачальника, через особистий кабінет або письмово) має звернутися до Постачальника за відповідними роз’ясненнями.

У разі отримання такого звернення Постачальник зобов’язується невідкладно та у термін, достатній для його аналізу (не перевищуючи терміни, встановлені законодавством), надати відповідне роз’яснення чи здійснити перерахунок Споживачу.

До вирішення спору по суті величина нарахування встановлюється відповідно до даних Постачальника»

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п.4.11.,  якщо має місце спірне питання між Споживачем та Постачальником щодо суми нарахування останнім за наданий Споживачеві природний газ, та Споживач має намір його оскаржувати, до вирішення спору по суті, величина нарахування встановлюється за даними Постачальника.

Однак Споживач, який не погоджується з рахунком (не згоден із розрахованою сумою тощо) сплачує рахунок у тій частині, що ним не оспорюється, до вирішення спору по суті.

Якщо  спірне питання виникає в частині об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу Споживачем, йому необхідно звірити дані щодо обсягів спожитого природного газу з даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ,  відповідно до умов договору розподілу природного газу.

Питання визначення об’єму (обсягу) постачання та споживання природного газу Споживачем не входить до компетенції ТОВ «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ».


* Відповідно до п.4.4. Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Постановою НКРЕКП №2500 від 30.09.2015 року «Про затвердження Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам» (зі змінами):

«4.4. Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається одним із нижченаведених способів:

 • за даними Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора газотранспортної системи та доведені Споживачу Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу…

Якщо постачання Споживачу здійснюється на умовах базової річної пропозиції, об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу визначається на підставі даних Оператора ГРМ, визначених за договором розподілу природного газу в розрахунковому періоді.»

 Базовою річною пропозицією є Продукт/Тарифний план «РІЧНИЙ ФІКСОВАНИЙ».

Дізнатися про суму нарахувань за спожитий газ, наявну заборгованість, склад нарахованої суми, обсяг застосованої пільгової знижки, сум призначених субсидій, споживачі ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» можуть за телефоном контакт-центру:
0 (800) 20-10-04;
(093) 170-36-66;

або звернувшись на дільниці ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» за адресами по місту Одеса:
– вул. Cофіївська, 11;
– вул. Добровольського, 92;
– вул. Фонтанська дорога, 67;
– вул. Святослава Ріхтера, 148 а.
• зареєструвавшись в Особистому кабінеті споживача за посиланнями на веб-сайті;

Для санкціонованого відбору природного газу нові побутові споживачі, що будуть приєднані до газорозподільної мережі та нові власники об’єктів, які фактично підключені до газорозподільної мережі, зобов’язані у вказаному порядку:

1. укласти договір розподілу природного газу із АТ «ОДЕСАГАЗ» (м. Одеса, вул. Одарія, 1; для споживачів Одеської області – у найближчих УЕГГ АТ «ОДЕСАГАЗ»);
2. в АТ «ОДЕСАГАЗ» переоформити особовий рахунок на своє ім’я;
3. укласти договір постачання природного газу із ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
м.Одеса:  
вул. Cофіївська, 11;
вул. Добровольського, 92;
вул. Фонтанська дорога, 67;
вул. Святослава Ріхтера, 148а.
для споживачів Одеської області – за адресами розташування районних Дільниць ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»), підписавши заяву-приєднання до Договору, пред’явивши наступні документи:
– документи, якими визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення);
– документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія    та номер паспорта);
– належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури    укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).
– письмова згода всіх інших співвласників (користувачів) об’єкта побутового споживача, на укладення договору постачання із одним із співвласників (в довільній формі), про що робиться відмітка в заяві-приєднанні;
– копія укладеного договору розподілу або підписаної заяви-приєднання до типового договору розподілу.

Якщо споживач не бажає укладати договір із ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» та не обрав іншого постачальника газу споживач не має права споживати природний газ із газорозподільної системи та має подати до АТ «ОДЕСАГАЗ» письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

Оплата побутовим споживачем за надані послуги з газопостачання має провадитися не пізніше 10 числа місяця, що йде за розрахунковим, або в строк встановлений у платіжному документі (рахунку) шляхом:

 • отримавши платіжний документ, виписаний постачальником (рахунок);
 • отримавши бланк абонентної книжки постачальника (квитанції), для самостійного розрахунку суми платежу;
 • отримавши платіжний документ ТОВ «ФК «ГЕРЦ»;
 • скориставшись електронними системами платежів: ТОВ «ФК «ГЕРЦ», ПАТ «КБ «Приватбанк», Easy Pay тощо;
 • в будь-якому відділенні банківських установ;
 • через термінали самообслуговування.

Дії ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» щодо споживачів, які мають заборгованість зі сплати за спожитий природний газ:

 1. направляє споживачу письмове повідомлення з вимогою самостійно припинити споживання природного газу та допустити представника постачальника за пред’явленням службового посвідчення або представника підрядної організації на об’єкт для пломбування запірних пристроїв;
 2. якщо споживач не сплатив заборгованість до дати припинення постачання газу вказаної у письмовому повідомленні, та не надав до ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» оригіналу квитанції про оплату, постачальник:
 • нараховує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, на суму заборгованості за кожен день прострочення платежу, а також 3% річних та інфляційне збільшення боргу;
 • звертається до суду з метою отримання виконавчого документа про стягнення суми простроченої заборгованості, штрафних санкцій та судових витрат;
 • звертається до Державної виконавчої служби України для виконання рішення суду та відшкодування витрат Постачальника на звернення до виконавця.

При застосуванні окресленого порядку Постачальником загальна сума коштів, яка має бути сплачена боржника збільшується приблизно на 15% від суми фактичної заборгованості.
Так, при наявності простроченої заборгованості в сумі 5 000,00 грн. додаткові плати споживача на відшкодування судових та виконавчих витрат складуть близько 750,00 грн.
Окрім цього, рухоме та нерухоме майно, а також банківські рахунки та інші кошти, об’єкти нерухомості, які боржник отримає у власність в майбутньому, підлягають арешту та примусовому вилученню.
Припинення газопостачання не звільняє побутового споживача від обов’язку сплатити заборгованість за фактично спожитий природний газ.

Які дії, має вчинити споживач, якщо у нього утворилася заборгованість за природний газ?

Дії споживача, який має прострочену заборгованість зі сплати за спожитий газ:

 • Сплатити заборгованість у визначений в отриманому повідомленні строк та повідомити Постачальника про його сплату;
 • Звернутися до ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» для укладення графіка реструктуризації заборгованості.

Для розгляду питання щодо складання графіка реструктуризації заборгованості, споживач може звернутися до своєї обслуговуючої дільниці, із відповідною заявою та копіями наступних документів:

 • паспорт споживача;
 • ідентифікаційний код;
 • документи на право власності;

Договір реструктуризації заборгованості може бути укладено на строк не більше 12 календарних місяців.

Надання реструктуризації заборгованості є правом Постачальника та визначається індивідуально щодо кожного споживача.