ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОТРИМУВАЧІВ СУБСИДІЙ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ (ПОСТАНОВА КМУ ВІД 21.10.1995 №848)

Отримувачі субсидії:
Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства: всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку).

База для розрахунку субсидії:

 1. Соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування;
 2. Доходи всіх членів домогосподарства та членів сім’ї у разі:
  коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Не враховуються доходи:

   – одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості;
   – батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання;
   – одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені або не перебували у шлюбі;
   – осіб, які вважаються безвісно зникшими за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісно.

Субсидія не призначається у випадках:

 1. Загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.
 2. Будь-хто із складу домогосподарства має у власності:
  – транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п’яти років;
  – більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).
 3. Є особи, які досягли 18-річного віку і в них:
  – за інформацією ДПС, Пенсійного фонду взагалі відсутні доходи, які враховуються;
  – або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, та/або;
  – ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох місяців або такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів.
 4. Будь-хто зі складу домогосподарства протягом 12 місяців здійснив операцію на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень.
 5. Платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування).
 6. Внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації.
 7. Благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів).
 8. Надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.
 9. Наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (крім приведення до норм споживання за відсутності лічильника на підставі рішення суду та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов).
 10. Є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.
 11. Має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності, житла, розташованого в сільській місцевості.
 12.  На 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації.
 13. Протягом 12 місяців здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.

Строк призначення субсидії:

Призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
    на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
    на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня;

    – за наявності в домогосподарстві пільговика – з місяця, що настає за місяцем, в якому нараховано пільги, але не раніше місяця подання заяви;

    – з постачання та розподілу природного газу, розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно;

    – у разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону – з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання;

    – якщо громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, не змогли звернутися за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального (неопалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку сезону (але не раніше дня виникнення права на житлову субсидію) у разі, коли таке звернення надійшло в будь-який місяць до закінчення сезону.

У разі наявності заборгованості призначається:
    – з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону;

    – в іншому випадку – з місяця, що настає за тим, у якому до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення надійшло документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

Документи для призначення субсидії:

 1. Заява
 2. Декларація
 3. Довідки про доходи
 4. Копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності)
 5. Договір наймання (оренди) житла (у разі наявності)
 6. Інші документи, які не передбачені цим пунктом, але відповідно до цього Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

Інформація за запитом СПСЗН (структурний підрозділ з питань соціального захисту населення):

    Надається виконавцями комунальних послуг, з питань:

    – розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і платежів за такі послуги;
    – суми простроченої понад три місяці (на дату подання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув;

    До суми такої заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу не включається заборгованість, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами у відповідність із стандартними умовами.

    Відомості можуть надаватися структурному підрозділу з питань соціального захисту населення у вигляді довідок, даних на електронних носіях інформації тощо.

Порядок виплати субсидій у разі наявності заборгованості:

    У разі отримання інформації про наявність заборгованості житлова субсидія на наступний період не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує громадянина.

    Якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний період громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, або оскаржив наявність заборгованості в судовому порядку, житлова субсидія призначається з початку такого періоду.

    Якщо в строк понад два місяці з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний період, громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, або оскаржив наявність заборгованості в судовому порядку житлова субсидія в такому разі призначається з місяця, що настає за місяцем, в якому громадянин вчинив такі дії, після подання нових заяви і декларації.

Посилання тут.