Ціни для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Д О В І Д К А

про формування ціни на природний  газ  для  установ  та організацій, що фінансуються з державного і місцевих  бюджетів

(з 01 вересня 2023 р.)

Розрахунки  за реалізований  газ  здійснюються  за  ціною диференційованою у залежності від умов оплати та стану попередніх розрахунків з Постачальником.

Роздрібна ціна природного газу є вільною ринковою та формується відповідно до діючого законодавства з урахуванням наступних складових:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу;
  • тариф ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу, – встановлюється НКРЕКП;
  • податок на додану вартість, – встановлюється Податковим кодексом України.

   * З 01.09.2023 р. ціна за 1000 м³ природного газу за наступних умов укладеного договору становить:

І.  За умови попередньої оплати за 5 (п’ять) днів до початку розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

21 594,0 грн. (Двадцять одна  тисяча  п’ятсот  дев’яносто чотири грн.00 коп.) у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

17 858,42 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 3 571,69 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,31 грн.

ІІ.  За умови оплати протягом або після розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

22 098,0 грн. (Двадцять дві тисячі  дев’яносто вісім  грн. 00 коп.) у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

18 278,42 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 3 655,69 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,31 грн.