Ціни для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Д О В І Д К А

про формування ціни на природний  газ  для  установ  та організацій,
що фінансуються з державного і місцевих  бюджетів
(з 01 грудня 2021 р.)

Розрахунки  за реалізований  газ  здійснюються  за  ціною диференційованою у залежності від умов оплати та стану попередніх розрахунків з Постачальником.

Роздрібна ціна природного газу є вільною ринковою та формується відповідно до діючого законодавства з урахуванням наступних складових:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу;
  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу, – встановлюється НКРЕКП;
  • податок на додану вартість, – встановлюється Податковим кодексом України.

   З 01.12.2021 р. ціна за 1000 м³ природного газу за наступних умов укладеного договору становить:

І.  За умови попередньої оплати за 5 (п’ять) днів до початку розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

34 926,0 грн. (Тридцять чотири  тисячі дев’ятсот двадцять шість грн. 00 коп.)   у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

28 968,43 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 5 793,68 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,31 грн.

ІІ.  За умови оплати протягом або після розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

35 970,00 грн. (Тридцять п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят грн. 00 коп.) у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

29 838,43 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 5 967,68 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,31 грн.

           * В звязку з стабільною тенденцією зростання ціни на природний газ на енергетичних біржах, відпускна ціна на природний газ для нових споживачів ТОВ «ОДЕСАГАЗ – ПОСТАЧАННЯ» буде розраховуватися виходячи з закупівельної ціни підприємства станом на дату підписання договору на постачання газу з конкретним споживачем.