Ціни для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

Д О В І Д К А
про формування ціни на природний  газ  дляустанов  та
організацій, що фінансуються з державного і місцевих  бюджетів
(з 01 вересня 2021 р.)

Розрахунки  за реалізований  газ  здійснюються  за  ціною диференційованою у залежності від умов оплати та стану попередніх розрахунків з Постачальником.
Роздрібна ціна природного газу є вільною ринковою та формується відповідно до діючого законодавства з урахуванням наступних складових:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу;
  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу, – встановлюється НКРЕКП;
  • податок на додану вартість, – встановлюється Податковим кодексом України.

З 01.09.2021 р. ціна за 1000 м³ природного газу за наступних умов укладеного договору становить:

І. За умови попередньої оплати за 5 (п’ять) днів до початку розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

18 799,02 грн. (Вісімнадцять тисяч сімсот  дев’яносто  девять  грн. 02 коп.)   у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

15 529,28 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ –105,86 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,32грн.

 

ІІ. За умови оплати протягом або після розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

19 369,02 грн. (Девятнадцять тисяч триста шістдесят дев’ять  грн. 02 коп.) у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

16 004,28 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 3200,86 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,32 грн.