Для промислових споживачів

Д О В І Д К А

про формування ціни на природний газ для

промислових споживачів  та інших суб’єктів господарювання

(з 01 липня 2022 р.)

Розрахунки  за реалізований  газ  здійснюються  за  ціною  диференційованою  у  залежності від умов оплати та стану попередніх розрахунків з Постачальником.

Роздрібна ціна природного газу є вільною ринковою та формується відповідно до діючого законодавства з урахуванням наступних складових:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу;
  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу, – встановлюється НКРЕКП;
  • податок на додану вартість, – встановлюється Податковим кодексом України.

* З 01.07.2022 р. ціна за 1000 м³ природного газу, становить:

І.   За умови  попередньої  оплати за 7 (сім) днів до початку розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

31 195,50 грн. (Тридцять одна тисяча сто дев’яносто п’ять  грн.50 коп.) у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

25 859,67 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 5171,94 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,31 грн.

ІІ. За умови оплати протягом або після розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

32 088,00 грн.(Тридцять дві тисячі вісімдесят вісім грн. 00 коп.) у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

26 603,43 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 5320,68 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,31 грн.