Для промислових споживачів

Д О В І Д К А
про формування ціни на природний газ для
промислових споживачів  та інших суб’єктів господарювання
(з 01 вересня 2021 р.)

Розрахунки  за реалізований газ здійснюються за ціною,  що встановлюється між Постачальником та Споживачем.
Роздрібна ціна природного газу є вільною ринковою та формується відповідно до діючого законодавства з урахуванням наступних складових:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу;
  • тариф ТОВ «Оператора ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу, – встановлюється НКРЕКП;
  • податок на додану вартість, – встановлюються Податковим кодексом України.

З 01.09.2021 р. ціна за 1000 м³ природного газу, становить:

І. За умови попередньої оплати за 7 (сім) днів до початку розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

18 799,02 грн. (Вісімнадцять тисяч сімсот  дев’яносто  девять  грн. 02 коп.)   у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

15 529,28 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ –105,86 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,32грн.

 

ІІ. За умови оплати протягом або після розрахункового періоду (календарний місяць) постачання газу, становить:

19 369,02 грн. (Девятнадцять тисяч триста шістдесят дев’ять  грн. 02 коп.) у тому числі:

  • ціна на природний газ з урахуванням торгової націнки постачальника природного газу:

16 004,28 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 3200,86 грн.

  • тариф ТОВ «Оператор ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу та точок виходу:

136,58 грн. без урахування ПДВ, крім того ПДВ – 27,32 грн.