ДЛЯ БОРЖНИКІВ

ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» щодо споживачів, які мають заборгованість зі сплати за спожитий природний газ застосовує наступний алгоритм дій:

1. Направляє споживачу письмове повідомлення з вимогою самостійно припинити споживання природного газу;

2. Якщо споживач не сплатив заборгованість до дати припинення постачання газу вказаної у письмовому повідомленні, та не надав до ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» оригіналу квитанції про оплату, Постачальник:

  • нараховує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, на суму заборгованості за кожен день прострочення платежу, а також 3% річних та інфляційне збільшення боргу;

  • звертається до суду з метою отримання виконавчого документа про стягнення суми простроченої заборгованості, штрафних санкцій та судових витрат;

  • звертається до Державної виконавчої служби України для виконання рішення суду та відшкодування витрат Постачальника на звернення до виконавця.

При застосуванні окресленого порядку Постачальником загальна сума коштів, яка має бути сплачена боржника збільшується що найменше на 15% від суми фактичної заборгованості.

Так, при наявності простроченої заборгованості в сумі 5 000,00 грн. додаткові плати споживача на відшкодування судових та виконавчих витрат складуть близько 750,00 грн.

Окрім цього, рухоме та нерухоме майно, а також банківські рахунки та інші кошти, об’єкти нерухомості, які боржник отримає у власність в майбутньому, підлягають арешту та примусовому вилученню.

Припинення газопостачання не звільняє побутового споживача від обов’язку сплатити заборгованість за фактично спожитий природний газ.

Які дії, має вчинити споживач, якщо у нього утворилася заборгованість за природний газ?

Дії споживача, який має прострочену заборгованість зі сплати за спожитий газ:

1. Сплатити заборгованість у визначений в отриманому повідомленні строк та повідомити Постачальника про його сплату;

2. або звернутися до ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» із документами про підтвердження його неплатоспроможності, для укладення графіка реструктуризації заборгованості.

Порядок оформлення реструктуризації заборгованості за посиланням.